Do wakacji pozostało:

19 Kwietnia 2017 - UWAGA!


WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

REGULAMIN:
 
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. Górnicza 19
Tel/fax (58) 671 – 31 – 62 ( lub pr. 660 614 945), e-mail : kasia_naczk@o2.pl

2. CELE  KONKURSU:

 • promowanie dziecięcej twórczości muzycznej poprzez prezentację  dorobku artystycznego dziecięcych zespołów wokalnych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami wokalnymi
 • popularyzacja piosenki polskiej jako formy spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie talentów poprzez muzykę, śpiew, ruch
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
3. UCZESTNICY – KATEGORIE
Uczniowie szkół podstawowych klas 0 – III
kat. klas 0 - I – ( soliści, zespoły – do 5 osób)
kat. klas II - III –  (soliści, zespoły – do 5 osób)
UWAGA OGRANICZENIE: każda placówka może wydelegować
1 solistę i 1 zespół  w każdej kategorii.


4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
20 maja 2017 r. ; godz. 9.00
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi – sala gimnastyczna ( wejście od boiska)
 
5. OCENA I NAGRODY
JURY oceniające występy uczestników będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworu,
- technika wykonania/ emisja,
- rytmiczność, dynamika,
- ogólny wyraz artystyczny,
- jury będzie zwracać uwagę na teksty i kompozycje własne,
 

 • Jury i przewodniczącego powołuje organizator.
 • Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
 • Końcowa ocena występu zespołu/ solisty jest sumą ocen jurorów.
 • Obrady jury są tajne.
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Jury w każdej kategorii wyłoni zwycięzcę - przyzna 1,2,3 miejsce
  i wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnieni otrzymają dyplomy.
 
6. WARUNKI REGULAMINOWE
- Wojewódzki  Konkurs  Piosenki  jest imprezą cykliczną.
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 07.05. 2017 r.
- Solista/ zespół wykonują jedną piosenkę o tematyce dowolnej w języku polskim.
- Uczestnik występujący jako solista  nie  może wziąć udziału w kategorii zespoły.
- Dopuszcza się podkład muzyczny  bez nagranej ścieżki z chórkami!
- Opiekun grupy/solisty dostarczy do organizatora na kilka minut przed występem płytę CD z podkładem muzycznym (powinna być opisana- szkoła, nazwa solisty/zespołu, numer podkładu) lub pendrive tylko
z podkładem piosenki ( powinien mieć przypiętą informację z nazwą zespołu/solisty ).
- Kolejność występowania zespołów zostanie ustalona przez organizatora w drodze losowania. Organizator ma prawo do zmiany kolejności występów w trakcie trwania konkursu.
- Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, a powstały materiał będzie własnością organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian regulaminowych.
 
7. INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowy program konkursu  będzie wręczony  zespołom w dniu konkursu. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników
z konkursu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły (prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony – wszelkie informacje będą załączane systematycznie).
W dniu konkursu będzie otwarta kawiarenka z możliwością zakupu (za niewielką opłatą) ciastka, kawy, herbaty.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W  KONKURSIE!!!


ORGANIZATORZY: Nauczyciele klas 0 – III
 

KARTA ZGŁOSZENIA
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”
(Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami)
do pobrania

 

Aktualności

  19 Kwietnia 2017
  UWAGA!

  29 Marca 2017
  Ogłoszenie

  16 Marca 2017
  Ważne!!!!

  16 Marca 2017
  Ogłoszenie!

  8 Lutego 2017
  Wtorki z 10 -tką

  30 Stycznia 2017
  Opłata za obiady