Dzień Nowych Technologii w Edukacji
facebook
Do wakacji pozostało:

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji 

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Górniczej zgłosiła się do tego projektu. Na zajęciach odbyły się warsztaty, prezentacje multimedialne, gry i zabawy, projekcje filmów, oraz pokazowe lekcje dotyczące nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

Uczniowie klasy III c zapoznawali się z odkryciami i wynalazkami, w tym także technologicznymi. Pracowaliśmy w grupach prezentując historię wynalazków na osi czasu. Pomocna okazała się wiedza z Internetu.  Zdobyliśmy nowe wiadomości, nauczyliśmy się także określać wiek, w którym powstały różne wynalazki.

Nowoczesne technologie również zostały  wykorzystane do przeprowadzenia lekcji techniki w kl. 4c oraz plastyki w kl. 6c. Podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego uczniowie klasy 4 poznali podstawowe zasady dotyczące pierwszeństwa na skrzyżowaniu oglądając odpowiednio dobrane animacje przedstawiające ruch na skrzyżowaniu. Natomiast uczniowie klasy 6 przed przystąpieniem do własnych projektów obejrzeli film pt."Rozglądamy się wokół, czyli o sztuce użytkowej".

W klasie 6 a na zajęciach j. polskiego zostały wykorzystane także nowoczesne technologie. Klasa obejrzała na kanale You Tube oraz na stronie miasta spotu i klipu reklamującego Rumię. Zajęcia te dotyczyły języka reklamy.
- czym jest reklama i jakie są jej cele
- obejrzanych treści, ocena spotu i klipu (spontaniczne wypowiedzi uczniów).
Analiza obejrzanego obrazu: wskazanie miejsc i wydarzeń z życia miasta, dobór muzyki, oświetlenie, ujęcia oraz ich rola. Rozmowa o sloganie reklamującym miasto.


Na lekcjach języka angielskiego uczniowie ćwiczyli słownictwo. Nowym narzędziem, które uczniowie poznali podczasDnia z Technologią” był Quizlet.Jest to aplikacja edukacyjnwykorzystująca fiszkii sprawiająca, że nauka języków obcych jest bardziej skuteczna. Nie mogło również zabraknąć ulubionej przez uczniów aplikacji Kahoot! Pytania quizu tym razem dotyczyły zagadnień gramatycznych. Emocje „podkręcała” muzyka i oczywiście słupkowy wynik odpowiedzi

Z okazji Dnia Nowych Technologii przeprowadzone zostały również teoretyczne zajęcia z Pierwszej Pomocy. Uczestniczyły w nich klasy: 7B, 6A, 7A, 5A. Zajęcia prowadziły Aleksandra Radzikowska oraz Sylwia Popczyk, które wykorzystały w tym celu laptopa, rzutnik oraz ekran.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten dzień!
Nauczyciele SP nr 10 przy ul. Górniczej.
    


Aktualności

17 08
2018
Wykaz podręczników do nauki religii - Wykaz podręczników  do nauki religii w SP10 w Rumi przy ulicy Górniczej w roku szkolnym 2018/2019   Klasa 0 Realizujemy pr
16 08
2018
Zebranie z rodzicami - oddziały przedszkolne - ZEBRANIE Z RODZICAMI Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych odbędzie się 3 września o godzinie 17
16 08
2018
Oddziały przedszkolne - Oddziały przedszkolne będą funkcjonować od 3 września od godziny 6
08 08
2018
JĘZYK KASZUBSKI - JĘZYK KASZUBSKI Od września rozpoczynamy zajęcia z języka kaszubskiego