Do wakacji pozostało:

Aktualności

 


 
09.10.17
Alicja z Krainy Czarów....

Podczas IX Rajdu Fabularyzowanego Świat Bajek „Tropem Białego Królika” organizowanego przez SMT Włóczykij Rumia, Alicja zaprosiła nas w zaczarowany świat baśni.
Z werwą i ze śmiechem kroczyliśmy tropem białego króliczka, poznawaliśmy baśniowe postaci oraz przeżywaliśmy wiele przygód. Klasa IA wraz z kolegami i koleżankami z IIIB oraz „starszakami”- rodzice, bawiła się znakomicie. Czekamy na kolejne rajdowe wyzwania. 


08.10.2017 r.

WYNIK BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 
Z wielkim żalem informuję, że Projekt Budowy Parkingu przy Naszej Szkole nie zdobył wystarczającej liczby głosów. Co za tym idzie, nie zakwalifikował się do realizacji.
Dziękuję WSZYSTKIM, którzy GŁOSOWALI na Projekt!
Wiem, że mogę liczyć na Wasze wsparcie w przyszłości.
 
Niestety jest mi niezmiernie przykro, ponieważ Projekt zdobył tylko 371 głosów. Zabrakło około 60 głosów, aby przejść magiczny pułap. Zważywszy na liczbę dzieci uczęszczających do Naszej Szkoły ok. 440 plus przynajmniej jeden rodzic… Każdy umie liczyć. Wynik przy takich możliwościach okazuje się mizerny. A przecież ten Parking miał być również dla Was i dla bezpieczeństwa Waszych Dzieci, dlatego przykry jest brak wsparcia Rodziców. Co ciekawe w głosowanie potrafili zaangażować się całym sercem Rodzice, którzy do Szkoły przychodzą na piechotę!
 
Szanowni Rodzice, jedyne czego było nam potrzeba to poświęcenie 2 minut swojego cennego czasu i wykazanie się większym zaangażowaniem. Sprawy społeczne mają to do siebie, że NIE ZROBIĄ SIĘ SAME.
           
Przewodnicząca Rady Rodziców
 

07.10.17
 
Serdecznie zapraszamy uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych  oraz ich wychowawców do udziału
w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. MALOWAŁA  JESIEŃ…
 
HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST
,,MALOWANA JESIEŃ”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy  w Rumi
 
                                Cel konkursu:                                                   
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.                     
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Integracja dzieci przez sztukę.
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych.
 2. Format pracy: A4-dla klas I ,  A 3- dla klas IV,  forma: praca płaska.
 3. Praca indywidualna.
 4. Technika : malarstwo, wykluczamy malowanie na szkle. Prac nie należy oprawiać.
 5. Ilość prac: 10 z każdej placówki- do 5 prac z klas pierwszych i do 5 prac z klas czwartych.
 6. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą dane autora oraz oświadczenie rodziców - wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
 7. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I i klasy IV.
 8. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Kryteria oceny: prezentacja tematu, samodzielność, walory artystyczne, oryginalność, estetyka.
 10. Prace należy nadsyłać w terminie do 07.11.2017r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
im. J. Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230 Rumia
tel./fax 58 671 31 62

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzki Konkurs Plastyczny MALOWAŁA   JESIEŃ”….
Prace można także dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10.
 
11.Laureatów wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w naszej szkole 24.11.2017r. o godz. 13.00.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp10.rumia.co do 17.11.2017r.
Prosimy o potwierdzenie przybycia laureatów konkursu do dnia 21.11.2017 r. drogą mailową      sp10rumia.sekretariat@wp.pl
 
 Uwagi końcowe

 1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy.
 3. Przesłanie pracy z kartką informacyjną na odwrocie  traktowane jest jako wyrażenie zgody na publikację danych osobowych autorów prac i nauczycieli /opiekunów oraz bezpłatną publikację prac i wizerunku autorów na potrzeby konkursu.
 4. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nagród nie wysyłamy pocztą. Laureaci nieobecni na uroczystości wręczenia nagród  mogą  je odebrać w sekretariacie szkoły w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas wysyłki.
 6. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
  - akceptuje niniejszy Regulamin,
  - jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922) 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy:
 

1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Wiek:………………………..     klasa…………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………
                                                                  nazwa
………………………………………………………………………………………………...
                                                                       adres
nr.tel:. …………………......fax:…………………  adres e-mail:………………………………………..
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………………..
 
3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mego dziecka ……………………….…………
……………………………….. ….. przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl ustawy

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)oraz na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku  autora pracy w związku z udziałem w konkursie

                                                                   ……………....................................................................
                                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 
 
 
 
07.10.17
 
26-go września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych, który jest celebrowany przez wiele szkół i uczelni. Nasza szkoła również postanowiła w tym roku kontynuować szerzenie wśród młodzieży świadomości językowej. Program artystyczno-rozrywkowy połączyliśmy z drużynową rywalizacją w zakresie znajomości języków obcych. Uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych musieli wykazać się spostrzegawczością i szybkością, wykonując poszczególne zadania, które przydzielane były drużynom przez cztery dni ubiegłego tygodnia: QR Treasure Hunt, dotyczący ciekawostek języko­wych; Scrabblemania; ‘Słowa dookoła Europy - „Dobieranka”; Zabawa z językiem rosyjskim – słowa pisane za pomocą cyrylicy. Zwycięzcą turnieju została klasa IIB, a tuż za nią na podium stanęli uczniowie klasy IIIE i IIIC. Najlepsi zostali nagrodzeni  słodkościami podczas przedstawienia , w którym młodzież z klas IIIC, IIIE i IIB udowodniła, że znajomość języków obcych w dzisiejszym świecie umożliwia uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji.

 
07.10.17
 
KOŁO FILMOWO-RUCHOWE
 
27 września 2017 r. uczestnicy koła filmowego, które ma swoja siedzibę w budynku przy ul. Batorego 29, mieli okazję zapoznać się z twórczością znanego polskiego plakacisty – Andrzeja Pągowskiego, który właśnie obchodzi 40 lat pracy twórczej. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi i zaprezentowana w Muzeum Miasta Gdyni podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Plakat – jak twierdzi artysta – to najkrótsza recenzja filmu. Powinien odzwierciedlać atmosferę filmu, nieść jego przesłanie, wydobywać to, co w nim najistotniejsze. Uczniowie byli pod wielkim urokiem prac artysty, który świadomie operował i brzydotą, i pięknem, a wszystko po to, by plakat być zauważalny. Na młodych ludziach zrobił też wrażenie fakt, iż Andrzej Pągowski ma w swym dorobku ponad 1300 plakatów (w tym ponad 400 filmowych).

28.09.17

Klasa IV c zajęła III miejsce W XXIV rajdzie ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.27.09.17

BUDŻET OBYWATELSKI- PROJEKT INWESTYCYJNY NUMER 3
Pozostało niewiele czasu, aby oddać głos w Budżecie Obywatelskim.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście a nie jest Wam obojętna Budowa Parkingu Przy Naszej Szkole to zagłosujcie na
Projekt Inwestycyjny numer 3.
Pamiętajcie głosować możemy tylko do 2 października!!!
Głosować może każdy, kto posiada PESEL i zamieszkuje Rumię
(nie potrzebny jest meldunek, rodzice mogą oddać głos nawet za malutkie dzieci)
Dziękujemy!!!
 


24.09.17
Informacja dla rodziców i uczniów. Ważne!

Nowy plan lekcji od 25.09.br. dostępny już w dzienniku elektronicznym.


24.09.17

Wycieczka do Parku Rekreacyjno – Edukacyjnego w Sarbsku
             
20 września był dla uczniów klasy VIB i VIC nietypowym dniem nauki, ponieważ tego dnia wybrali się na wycieczkę do Sea Parku
w Sarbsku, dysponującym bogatą ofertą atrakcji edukacyjnych. 
Uczniowie na kilka godzin wkroczyli do morskiego świata. Brali udział w cyklu zajęć urozmaiconych spacerem po parku makiet zwierząt morskich i parku miniatur latarni morskich. W muzeum marynistycznym podziwiali największe zbiory rękodzieła marynistycznego w Polsce. W oceanarium prehistorycznym 3D podglądali świat podwodnych gadów żyjących miliony lat temu. Ponadto poznawali tajniki współpracy zwierząt i ludzi podczas treningów fok szarych, kotików południowoamerykańskich i uchatek. Największe wrażenia na wszystkich uczestnikach wycieczki wywarły popisy uchatek, które swoimi niesamowitymi wyczynami powodowały wśród oglądających salwy śmiechu. 
Ostatnim punktem był seans w kinie 5D, w którym uczniowie odbierali film wszystkimi zmysłami, gdyż obraz 3D, dynamiczne fotele
i efekty specjalne wywołały w nich ekstremalne emocje.

 
   

  20.09.2017 r.
 
INFORMACJA
dla rodziców

 
Dnia 25 września 2017r. (poniedziałek) zapraszamy rodziców na spotkanie organizacyjne do świetlicy szkolnej
 
godzina 17.00 – klasy I i II
godzina 17.30 – klasy III
 
Wychowawcy
świetlicy szkolnej
19.09.17
Odwiedziny harcerek z ZHR w Rumi
Dzisiaj, tj. 19.09.br. zawitały do szkoły harcerki, które zachęcały uczniów do wstąpienia w szeregi ZHR. 
Dziękujemy za odwiedziny!


 
 

 
18.09.17
Tańce z klasą 
Dnia 18.09.br. do naszej szkoły zawitała SZKOŁA TAŃCA "SZCZEPAN". 
Dzieci z klas 0-3 mogły zapoznać się z różnymi technikami tanecznymi.
Zabawa była super!

 
Wielkie emocje i wspaniała zabawa towarzyszyły dzieciom
i ich nauczycielom podczas koncertu
pt."Muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny".
Dzięki niezwykłym występom artystów scen operowych
i filharmonicznych,
uczniowie mogli wysłuchać  muzyki poważnej,
zobaczyć dawne tańce, które niosą niesamowite wzruszenia.
Zabrzmiała  muzyka
m.in. G. Rossiniego, S. Moniuszki, J.Offenbacha.
To wszystko podane zostało dzieciom w ciekawy,
a zarazem lekki, jak na muzykę klasyczną, sposób.
Muzyka poważna nie jest nam już „ straszna”.

 
Relacje, uczniów z klasy pierwszej, po koncercie:
Franek:„ale mi się podobało, nie chciałem wyjść nawet do WC” ,
Zuzia K.: „koncert był taki, że chciało się głęboko oddychać z radości...
trochę się bałam pana co śpiewał niskim głosem...
za to tancerka była wspaniała- cudownie się kołysała”.....
po występie tancerzy: „widać, że oni się kochają”,
Dorota: „bardzo mi się podobało”,
Zuzia H.: „podobała mi się szczególnie muzyka włoska...,
wszystko pięknie się przeplatało: muzyka, taniec i śpiew”.

 


13.09.2017 r.
 

 
Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne nr 25 "Włóczykij"
zaprasza 23 września 2017r. na

XXIV Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Impreza odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji PTTK "Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna".
Organizatorzy zapraszają  wszystkich miłośników turystyki,
a w szczególności wielopokoleniowe rodziny.
Reprezentacje szkól i zespoły młodzieży niepełnoletniej mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką instruktora, rodziców lub nauczyciela. Do wyboru jest aż pięć tras pieszych.

  Zgłoszenia uczestników przyjmowane są
do 15 września br. (piątek) do godziny 14.00
w sekretariacie SP 10 w Rumi ul. Batorego 29,
tel. 058–671–01–40 lub do 16 września br. (sobota) do godziny 13.00
na adres email turysta.2c@gmail.com (należy podać numer wybranej trasy, nazwę grupy i liczbę uczestników oraz nazwisko opiekuna – dotyczy grup osób małoletnich);
Szczegóły w regulaminie.12.09.2017 r.
Koło CARITAS

Podczas zebrań z rodzicami uczniowie pod opieką pani Haliny Groth
zorganizowali zbiórkę dla hospicjum dziecięcego w Gdyni .
Dziękujemy za zaangażowanie!10.09.2017r.
 
Zebranie z rodzicami

12.09.17 odbędzie się zebranie z rodzicami wg. następującego harmonogramu:
ul. Górnicza kl. 4 - 7 godz. 17.00
kl. 0 - 3 godz. 18.00
ul. Batorego godz. 17.15

Zapraszamy!

 
04.09.2017r.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Zadzwonił dzwonek...
Po raz pierwszy zabrzmiał ten znany sygnał dla uczniów klasy pierwszej. W tym dniu wszyscy odświętnie ubrani wraz z rodzicami zjawili się w szkole. Najpierw odbyło się krótkie przedstawienie artystyczne, w którym dzieci chętnie powracały myślami do zabaw z „zerówki”. Wyzwania do nowych  przygód w szkole zaprowadziły dzieci do  uroczystego ślubowania i pasowania na uczniów klasy pierwszej. Pani dyrektor życzyła wszystkim pierwszakom samych sukcesów i wielu wspaniałych przyjaźni.
POWODZENIA  :)

 


 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10
IM. JANA BRZECHWY W RUMI

 
 
04.09.2017r., godz. 8.00
KLASY: IV, VII i KLASY GIMNAZJALNE - ULICA BATOREGO.
 
04.09.2017r., godz. 9.00
KLASY II- VII - ULICA GÓRNICZA
 
04.09.2017r., godz. 10.00
ODZDZIAŁ  „0” - ULICA BATOREGO
 
04.09.2017r., godz. 11.00
WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE  - W BUDYNKU PRZY ULICY GÓRNICZEJ
 
04.09.2017r., godz. 12.00
ODZIAŁ  „0”  PRZY ULICY GÓRNICZEJDRODZY RODZICE
 
Zwracamy się do WAS z gorącą prośbą, aby poćwiczyć wraz z dziećmi piosenki, które zaśpiewamy na uroczystości ślubowania w dniu
4 września. Poniżej podajemy linki piosenek.
Przewidujemy dwie próby w dniach 30 i 31 sierpnia. Przychylając się do prośby rodziców proponujemy godzinę 17.00. Miejsce spotkania: sala gimnastyczna.

 
Wychowawcy klas pierwszych.
 
http://www.karaokedzieciom.com/utwory/Slubowanie.html

Wśród pierwszaków chodzą słuchy, Narzekają więc maluchy, Powtarzają niewesoło: Ślub będziemy, ślub będziemy brać ze szkołą! Ooooo!

Chciał uciekać Grzesio mały, Ale Konrad, człek bywały Wytłumaczył mu: kolego, Ślubowanie – to jest całkiem coś innego. Ooooo!

Musisz przyrzec, że bez przerwy Będziesz dbał o Pani nerwy, będziesz uczył się starannie, Zachowywał nienagannie, Gdy umowa taka stanie, To jest właśnie, to jest właśnie ślubowanie! Ooooo!

Grzesio wydał kilka jęków, Potem już się pozbył lęków I ślubował uroczyście, Nos wytarłszy zamaszyście

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZO5x8vtCKb0

Szedł zmęczony sierpień drogą. Wrzesień go dogonił. No i proszę w naszej szkole znowu dzwonek dzwoni. I rok szkolny się zaczyna, do klasy wracamy. W nowych teczkach, jak co roku, nowe książki mamy.

Refren: Wrzesień, wrzesień! W naszej szkole klasy pełne słońca, pełne dzieci. Bo wakacje już dobiegły końca.

II. W bibliotece książki szepczą - Trzeba się obudzić. Zaraz tu przybiegną dzieci. Nie mogą się nudzić! Piłki skaczą w wielkiej sali. Rozgrywki już blisko. Tylko patrzeć jak wyskoczą do nas na boisko.

Refren: Wrzesień, wrzesień


20.06.2017 r.

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
odbędzie się 23.06.2017 r. na sali gimnastycznej
o godzinie 9.00 - klasy IV - VI
o godzinie 10.00 - klasy I - III.

Zakończenie roku dla klas "0" odbędzie się 22.06.2017 r.
o godzinie 12.00

22.06.2017 r. jest dniem porządkowym:
klasy IV - VI - 8.00 - 11.00
klasy I - III 11.00 - 13.00.

19.06.2017 r.
 
LISTA LAUREATÓW
III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI 
„ PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”:

 
ZESPOŁY:
miejsce I
Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni
Zespół „ Muszelki”- Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni
miejsce II
Zespół „ Dzieciaki”-Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi
 
SOLIŚCI KLAS 0-I
miejsce I
        Justyna Stefańska - Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku
miejsce II
Marta Hendzel - Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
miejsce III
Hubert Klein- Szkoła Podstawowa w Luzinie
Wyróżnienie
Julia Żornaczuk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
 
SOLIŚCI KLAS II-III
miejsce I
Aleksandra Wróblewska - Klub „Maciuś I” w Gdańsku
Magdalena Pilanowska- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
miejsce II
Iga Kasperowicz - Szkoła Podstawowa nr 80 w Gdańsku
miejsce III
Olga Robaszkiewicz - Podstawowa
Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi
wyróżnienie
Kinga Leszczyńska - „Kuźnia Talentów” w Gdyni
Patrycja Cichocka - Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku
Nikola Kozioł -  Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku


więcej zdjęć w galerii

 

19.06.2017 r.
Uwaga! Policja! ….

 
Spokojnie, nie trzeba się bać :) My dzieciaki z O „C” byliśmy w Komendzie Policji w Gdyni. Poznaliśmy pracę policjantów z kilku wydziałów. Mieliśmy spotkanie z psami policyjnymi: owczarkiem niemieckim tropiącym zagubionych ludzi oraz labradorem wykrywającym materiały niebezpieczne. Ich opiekunowie opowiadali o swojej pracy oraz pokazali jak należy się zachowywać w razie ataku psa-  pozycja żółwia. Podpatrzeliśmy pracę techników policyjnych oraz monitoring ulic.  Na krótką chwilę zamknięto nas w areszcie... ale wróciliśmy. Potem były lody i powrót SKM do Rumi. Fajnie się podróżuje kolejką elektryczną :) To była udana wycieczka.
 

więcej zdjęć w galerii


19.06.2017 r.
Super dziewczyny z kl Ia
 
Daria Kamińska, Marysia Siembida, Zuzia Kiełb, Iza Klebba
Gabrysia Kowacz, Nadia Rydzińska, Lena Darga
 
występują, tańczą, śpiewają, malują, recytują i świetnie się uczą…..
To ich rewelacyjne tańce na festynie szkolnym.A to ich występ na konkursie „ Brzechwa dzieciom”,
w którym Daria Kamińska zajęła
I miejsce recytując wiersz „Kaczka dziwaczka”.Przygotowały również zdrowe menu dla swojej klasy propagując
„Zdrowe śniadanka każdego dnia”

Chłopcy dla swoich super koleżanek przygotowali miłą niespodziankę.14.06.2017 r.
 
2 czerwca klasa 4b uczestniczyła w zajęciach na harcówce w Rumi - prowadzonych przez animatorów wraz z Panią Agnieszką Mikołajuk. Ten dzień udał się doskonale, było sporo wyścigów, zabaw, i śmiechu ale również rywalizacja w strzelaniu do celu z wiatrówki oraz z łuku. Biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek zakończyła się wspólnym śpiewaniem.

14.06.2016 r.

Z ostatniej chwili…
BAMBO – WYGRYWA  XXVIII Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2017 !!!

W dniach 8 -10 czerwca odbył się w Płocku
XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych
HECA 2017
Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych
Festiwali Teatralnych.

Miło nam poinformować wszystkich, że zespół teatralny
BAMBO zdobył na tym festiwalu
I MIEJSCE!!!
Nie przyznano drugiego i trzeciego miejsca!
Jury przyznało w kategorii dziecięcej jeszcze
cztery Wyróżnienia.

Jechaliśmy tam pełni obaw. Jak wypadniemy z naszym spektaklem
pt. „Bajka o sennej Nutce” na tle innych - 12 najlepszych zespołów
z Polski. Nadmienimy, że musieliśmy przejść kwalifikacje. Zostaliśmy wybrani z ponad 30 innych zespołów zgłoszonych do Festiwalu. Nasz spektakl graliśmy 9 czerwca w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego o godzinie 9.05. (zbieg okoliczności, bo przesłuchania kandydatów na Nutkę Gis miały odbyć się o godz. 9.06 – oczywiście
w naszej Bajce)!
Teatr wypełniony był do ostatniego miejsca! Dopisali zarówno uczestnicy HECY jak i mieszkańcy Płocka.

„Bajka o sennej Nutce” została przyjęta przez publiczność z ogromnym entuzjazmem! Wydawało nam się, że oklasków nie ma końca. Publiczność wstała z miejsc! Wszyscy gratulowali nam występu! I dzieci
i dorośli. Na szczęście docenili ten spektakl też jurorzy! W Płocku było SUPER! Nie dość, że wygraliśmy, to jeszcze mieszkaliśmy w super hotelu i świetnie się bawiliśmy. Organizatorzy zapewnili nam mnóstwo atrakcji: wyjście do Teatru na spektakl pt. „Kopciuszek”, zwiedzanie Płocka z przewodnikiem, udział w spektaklu plenerowym nad Wisłą. Braliśmy też udział w Barwnym Korowodzie ulicami miasta. Wieczorem mieliśmy do wyboru Zumbę, warsztaty z muzyki, udział w grze terenowej lub warsztaty dziennikarskie. Ostatniego dnia był jeszcze piknik teatralny zorganizowany w Ogrodzie Jordanowskim. Za bardzo nie mogliśmy poszaleć, bo Jury poprosiło nas o zagranie naszego spektaklu jeszcze raz! „Więc rozumiecie Panie i Panowie”… Najpierw obowiązki, później zabawa! Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy po trzech dniach do domu, do Rumi, i na „gorąco” z Wami się naszą radością dzielimy!

„BAMBO”: Zuzia Szulist, Michał Bach, Janek Rudecki, Mariusz Hallman – VI a, Laura Rettig, Emma Moza, Amelia Wójtowicz – III b, Marceli Bisewski – III c, Gabrysia Ścibiorek – II b;  Patrycja Bronk, Julcia Darga, Maja Mierzejewska, Amelka Miszka, Ania Staniszewska -II a oraz reżyser i opiekun zespołu
Anna Bronowicka

Ps. Serdeczne, serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców dzieci za zaangażowanie i pomoc  w organizacji wyjazdu, zwłaszcza paniom: Ewie Ścibiorek (która jechała samochodem z rekwizytami
i scenografią do Płocka – na początku… za naszym busem, później dała sobie spokój – okolicy Gdyni Cisowej i była z panią Darią Mozą dwie godziny przed nami), pani Iwonie Bronk i pani Marysi Wójtowicz. Nieoceniona troska, ciepło i życzliwość w stosunku do dzieci i do mnie oraz ogromne wsparcie i wielka dawka dowcipu i humoru!

Oczywiście słowa podziękowania również dla pani Dyrektor Mirosławy Grzymkowskiej, która trzymała za nas - jak zwykle kciuki i jak zwykle
w nas wierzyła, ale wygospodarowała też w budżecie szkolnym pieniądze na nasz wyjazd. Finansowo wsparł nas również Urząd Miasta Rumi – też bardzo dziękujemy!
 
Dnia 14 czerwca zapraszamy wszystkich na nasz spektakl!
Miejsce: hol szkolny
Godzina: 9.00 i 9.50
Wstęp wolny!
 
 
więcej zdjęć w galerii

 
06.06.2017 r.
Piątoklasiści i zagadki Fromborka
 
31 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Fromborka.
Przygodę z grodem Kopernika rozpoczęliśmy od obejrzenia Wieży Wodnej, w której już w 1571 roku zainstalowano urządzenie wodociągowe. Dostarczało ono wodę na Wzgórze Katedralne. Był to drugi tego typu wodociąg w Europie! Gdy weszliśmy taras widokowy, rozpostarł się przed nami piękny widok na Zalew Wiślany. Następnie udaliśmy się na Wzgórze Katedralne. Tu zobaczyliśmy miejsce pracy najsłynniejszego astronoma nowożytnej Europy oraz wieżę, którą kupił Kopernik, ale w niej nie pracował. Potem zwiedziliśmy katedrę, która pamięta czasy Krzyżaków. Tu podziwialiśmy ograny oraz zatrzymaliśmy się przy grobie Kopernika. Na Wieży Radziejowskiego obserwowaliśmy wahadło Foucaulta, a potem wspinaliśmy się po krętych schodach, by na wysokości 70 m. n.p.m. podziwiać panoramę miasta. Ostatnim punktem naszej wyprawy był seans w planetarium. Teraz wiemy, dlaczego Frombork zwany jest „klejnotem Warmii”.
                                                                                                          Uczniowie klas Va i Vc     
 

05.06.2017 r.
Sesja I Dziecięcej Rady Miasta

 
1 czerwca w Urzędzie Rady Miasta odbyła się I Dziecięca Sesja Rady Miejskiej. Każda ze szkół i przedszkoli zgłosiła swój projekt uchwały, który wg niej uatrakcyjni Rumię. Naszą szkołę reprezentowały Julia Knop i Natalia Witkowska, które w imieniu całej społeczności zgłosiły projekt budowy miejsca rekreacji nad Zagórską Stugą. W okolicach stawów rybnych miałaby powstać plaża miejska z czystym piaskiem, na której można by było wypożyczyć leżaki, pograć w piłkę siatkową, a nawet w ciepłe letnie wieczory obejrzeć film na telebimie. Inne pomyśly, które prezentowano to: utworzenie parku linowego, budowa sali gimnastycznej, toru rolkarskiego lub upamiętnienie ważnych osób zasłużonych dla miasta i regionu. Młodzi radni zadawali dociekliwe pytania, a następnie zatwierdzili wszystkie uchwały głosując. Sesję prowadził przewodniczący Rady Miajskiej p. Ariel Sinicki, a udział w niej wziął p. burmistrz Michał Pasieczny. Miłą niespodzianką były skromne upominki i możliwość zjedzenia pysznych lodów. Dziewczęta godnie reprezentowały naszą szkołę. Za rok odbędize się kolejna sesja….


więcej zdjęć w galerii

 
 
02.06.2017 r.

DZIEŃ DKRYWCÓW TALENTÓW w naszej szkole odbył się tradycyjnie 1.06.2017 r. Uczniowie kl. 4-6 uczestniczyli w konkursie talentów prezentując swoje umiejętności na płaszczyźnie artystycznej. Usłyszeliśmy piękne wykonanie śpiewu solo, w duecie oraz zespołowo. Gra na skrzypcach oraz bębnie afrykańskim została doceniona przez publiczność. Komisja ogłosiła zwycięstwo Karoliny Słupeckiej z klasy VI b. Doskonałe wykonanie wokalne i elementy rapu zachwyciły wszystkich słuchaczy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
 

Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne nr 25 "Włóczykij"

zaprasza   23 września 2017r. na

XXIV Rajd Ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.


Impreza odbędzie się w ramach ogólnopolskiej akcji PTTK "Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna".
Organizatorzy zapraszają  wszystkich miłośników turystyki, a w szczególności wielopokoleniowe rodziny.

Reprezentacje szkól i zespoły młodzieży niepełnoletniej mogą uczestniczyć  w rajdzie pod opieką instruktora, rodziców lub nauczyciela.

Do wyboru jest aż pięć tras pieszych.
  Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 15 września br. (piątek) do godziny 14.00 w sekretariacie SP 10 w Rumi ul. Batorego 29, tel. 058–671–01–40 lub do

16 września br. (sobota) do godziny 13.00 na adres email turysta.2c@gmail.com (należy podać numer wybranej trasy, nazwę grupy i liczbę uczestników oraz nazwisko opiekuna – dotyczy grup osób małoletnich);

Szczegóły w regulaminie.

Aktualności

16 09
2017
UBEZPIECZENIE - Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017-2018   - Deklaracja przys